องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
account_box ฝ่ายบริหาร
นายเสมอ สุทนต์
นายก อบต.บ่อแก้ว
โทร : 086-0343308
นายสมาน ประมาพันธ์
รองนายก อบต.บ่อแก้ว
โทร : 090-9326899
นายสุนทร อุดด้วง
รองนายก อบต.บ่อแก้ว
โทร : 065-2971412
นายวีระยุทธ บุญส่ง
เลขานุการนายกฯ
โทร : 086-2650259