องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (47 ภาพ) [14 มกราคม 2566]
โครงการจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566 [29 ธันวาคม 2565]
อบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 (7 ภาพ) [6 ธันวาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (12 ภาพ) [16 พฤศจิกายน 2565]
การประชุม สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว (6 ภาพ) [15 พฤศจิกายน 2565]
ตามโครงการรณรงค์ "วังหินพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง" อบต.บ่อแก้ว ได้รับการคัดเลือกผู้แต่งกายผ้าไทยสวยงามประเภททีม และ นส.ดารุณี หลอมทอง ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แต่งกายสวยงาม ... [11 พฤศจิกายน 2565]
ออกประเมินและเยี่ยมผู้ยากไร้ [3 พฤศจิกายน 2565]
26ตุลาคม2565 กองคลัง อบต.บ่อแก้ว ออกสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้ในการประเมินภาษี ประจำปี 2566 ในส่วนตกหล่นและเพิ่มเติม หมู่ 8 บ้านโคกสมบูรณ์ [26 ตุลาคม 2565]
21ตุลาคม2565 กองคลัง อบต.บ่อแก้ว ออกสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้ในการประเมินภาษี ประจำปี 2566 ในส่วนที่ตกหล่น และเพิ่มเติม เช้าออกสำรวจ หมู่ 6 บ้านหนองคุ้ม บ่ายออกสำรวจ หมู่ 17 บ้านสร้างปะอาว [21 ตุลาคม 2565]
20 ตุลาคม2565 กองคลัง อบต.บ่อแก้ว ออกสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้ในการประเมินภาษี ประจำปี 2566 ในส่วนที่ตกหล่น และเพิ่มเติม เช้าออกสำรวจ หมู่ 3 บ้านหนองหมากแก้ส บ่ายออกสำรวจ หมู่ 13 บ้านสร้างกกเกษ ... [20 ตุลาคม 2565]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 33 รายการ)