messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
จ่าเอกณัฐพันธ์ นามแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
โทร : 0973424197
จ่าเอกณัฐพันธ์ นามแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0973424197
นายภพสรรค์ รัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0984121388
นางสาวดารุณี หลอมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0861483905
นายมนตรี บุญเย็น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0897209464
นางสาวดารุณี หลอมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0861483905
นางสาวพิริยาพร มงกุฏจอมศรัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0858564390