องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
25 พฤษภาคม 2566
photo ประชาสัมพันโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] โดย : admin เปิดอ่าน : 7
22 พฤษภาคม 2566
insert_drive_file ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายเอียดค่าใช้จ่าย จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ โดย : admin เปิดอ่าน : 3
8 พฤษภาคม 2566
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่แก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาพนักงานจ้าง โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 10
27 มีนาคม 2566
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 17
22 มีนาคม 2566
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง รายงานการเงินประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 12
21 มีนาคม 2566
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ grade โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 14
28 กุมภาพันธ์ 2566
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ grade โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 17
27 กุมภาพันธ์ 2566
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2566 โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 10
24 กุมภาพันธ์ 2566
insert_drive_file กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 18
24 กุมภาพันธ์ 2566
insert_drive_file ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พ.ศ.2566 grade โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 20
24 มกราคม 2566
find_in_page บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 21
17 มกราคม 2566
insert_drive_file รื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ grade โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 17
9 มกราคม 2566
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาตำบล 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) grade โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 17
9 มกราคม 2566
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค แจ้งการตรวจสอบรถยนต์ 8 ยี่ห้อ ที่เข้าข่ายต้องเปลี่ยนถุงลมนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน grade โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 14
29 ธันวาคม 2565
insert_drive_file ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2565 grade โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 19
28 ธันวาคม 2565
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ grade โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 21
22 ธันวาคม 2565
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 โดย : admin เปิดอ่าน : 10
19 ธันวาคม 2565
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กำหนดวันเวลา สถานที่สอบและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว grade โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 25
13 ธันวาคม 2565
description ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปี 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12] [ไฟล์13] [ไฟล์14] [ไฟล์15] [ไฟล์16] [ไฟล์17] [ไฟล์18] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 30
1 ธันวาคม 2565
insert_drive_file แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566 grade โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 22
1 - 20 (ทั้งหมด 136 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7