องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
24 มกราคม 2566
find_in_page บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] โดย : admin เปิดอ่าน : 7
17 มกราคม 2566
insert_drive_file รื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 5
9 มกราคม 2566
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาตำบล 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 9
9 มกราคม 2566
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค แจ้งการตรวจสอบรถยนต์ 8 ยี่ห้อ ที่เข้าข่ายต้องเปลี่ยนถุงลมนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 9
29 ธันวาคม 2565
insert_drive_file ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2565 โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 10
28 ธันวาคม 2565
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ grade โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 16
22 ธันวาคม 2565
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 โดย : admin เปิดอ่าน : 6
19 ธันวาคม 2565
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กำหนดวันเวลา สถานที่สอบและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว grade โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 18
13 ธันวาคม 2565
description ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปี 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12] [ไฟล์13] [ไฟล์14] [ไฟล์15] [ไฟล์16] [ไฟล์17] [ไฟล์18] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 26
1 ธันวาคม 2565
insert_drive_file แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566 grade โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 17
30 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566 grade โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 12
25 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว poll โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 52
25 พฤศจิกายน 2565
photo แจ้งขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 22
3 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 41
1 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 13
10 ตุลาคม 2565
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 95
27 มิถุนายน 2565
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 poll โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 69
29 เมษายน 2565
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2565 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 71
19 เมษายน 2565
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 72
11 เมษายน 2565
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 70
1 - 20 (ทั้งหมด 126 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7