องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
22 พฤศจิกายน 2566
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ2567 โดย : admin เปิดอ่าน : 8
21 พฤศจิกายน 2566
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย : admin เปิดอ่าน : 8
30 ตุลาคม 2566
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด) โดย : admin เปิดอ่าน : 9
25 ตุลาคม 2566
photo ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] grade โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 11
20 ตุลาคม 2566
photo ประกาศเปิดศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] grade โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 24
9 ตุลาคม 2566
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส4 )ประจำปีงบประมาณ 2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 24
8 ตุลาคม 2566
insert_drive_file สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 12
5 ตุลาคม 2566
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 29
5 ตุลาคม 2566
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 22
5 ตุลาคม 2566
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว grade โดย : admin เปิดอ่าน : 16
4 ตุลาคม 2566
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 14
4 ตุลาคม 2566
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต งบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 6
14 กันยายน 2566
photo ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว บ่อแก้วร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก grade โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 25
14 กันยายน 2566
photo ใช้ถุงผ้าหรือตระกร้าแทนถุงพลาสติก grade โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 17
14 กันยายน 2566
photo โครงการหิ้วปิ่นโต ลดขยะรักษาสิ่งแวดล้อม poll โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 29
11 กันยายน 2566
insert_drive_file รายงานผลคะแนนผล ITA ประจำปี 2566 โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 5
17 สิงหาคม 2566
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 33
25 กรกฎาคม 2566
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ grade โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 23
10 กรกฎาคม 2566
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ให้ใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 poll โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 35
29 มิถุนายน 2566
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 29
1 - 20 (ทั้งหมด 159 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8