messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ


สถิติ sitemap
วันนี้ 44
เดือนนี้1,379
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)40,822
ทั้งหมด 146,739

check_circle ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลบ่อแก้ว หรือผู้มาติดต่องาน อบต.บ่อแก้ว เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบล บ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้

1. คลิกที่ลิ้งค์

2. สแกนผ่านคิวอาโค้ด

image ป้ายประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2566
ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรม big cleaning day บ้านหนองบัวเก่าหมู่ที่10[15 พฤษภาคม 2567]
วารสารประชุมโครงการประชาคมระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเเก้ว[7 พฤษภาคม 2567]
ประชุมโครงการประชาคมระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเเก้ว[7 พฤษภาคม 2567]
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า[29 เมษายน 2567]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายเสมอ สุทนต์
นายก อบต.บ่อแก้ว
โทร : 086-0343308
นายเสมอ สุทนต์
นายก อบต.บ่อแก้ว
โทร : 086-0343308

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
13/05/2567
13/05/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
13/05/2567
13/05/2567
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
การยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
09/05/2567
09/05/2567
ประชาสัมพันธ์ iSafe Challenge Game บอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมทักษะความปลอดภัยสำหรับเด็กวัยประถม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
09/05/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567))
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ