messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ


สถิติ sitemap
วันนี้ 42
เดือนนี้1,379
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)40,822
ทั้งหมด 146,739

check_circle ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลบ่อแก้ว หรือผู้มาติดต่องาน อบต.บ่อแก้ว เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบล บ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้

1. คลิกที่ลิ้งค์

2. สแกนผ่านคิวอาโค้ด

image ป้ายประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2566
ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประชาสัมพันธ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรม big cleaning day บ้านหนองรวง หมู่ที่ 5 ประจำปี 2567[12 มิถุนายน 2567]
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567[10 มิถุนายน 2567]
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ อบต.บ่อแก้ว[5 มิถุนายน 2567]
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2567[4 มิถุนายน 2567]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วารสารประชุมโครงการประชาคมระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเเก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายเสมอ สุทนต์
นายก อบต.บ่อแก้ว
โทร : 086-0343308
นายเสมอ สุทนต์
นายก อบต.บ่อแก้ว
โทร : 086-0343308

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ