องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายเอียดค่าใช้จ่าย จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่แก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง รายงานการเงินประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จำนวน 1 หลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จำนวน 1 หลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file เผยแพร่แผยการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
photo เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview69
photo ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน