messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
folder คู่มือการให้บริการ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30 |
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น บุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
คู่มือกำหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32 |
การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29 |
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34 |
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1