messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดทำเเผนอัตรากำลัง 3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 14 |
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 17 |
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 13 |
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 14 |
คู่มือปฏิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 16 |
แนวทางการจัดทำงบประมาณปี2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 23 |
คู่มือปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 11 |
คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐาน คุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 19 |
คู่มือการใช้งาน E-services poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 12 |
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 128 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1