messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 15 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 18 |
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 26 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 25 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 29 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 40 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 49 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 39 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฏาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 39 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 44 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 42 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 58 |
find_in_page สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 76 |
สุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 58 |
สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 72 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 63 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 72 |
สุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 64 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 75 |
สุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 79 |
1 - 20 (ทั้งหมด 47 รายการ) 1 2 3