องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
find_in_page สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file สุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file สุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file สุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file สุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file สุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52 |
photo สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55 |
photo สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46 |
photo ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
photo ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
1 - 20 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2