messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
folder รายงานการประชุมสภา
ประกาศ เรื่องกำหนดประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36 |
ประกาศกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55 |
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50 |
รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58 |
รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39 |
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41 |
รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57 |
รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49 |
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39 |
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38 |
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36 |
รายงานการประชุม ครั้งแรก ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51 |
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38 |
ประกาศ เรื่องกำหนดประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49 |
กำหนดประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 87 |
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 84 |
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 93 |
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 92 |
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 83 |
รายงานการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 81 |
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2