องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file กำหนดประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file รายงานการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file บันทึกรายงายการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1