messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แบบรายงาน รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 18 |
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 79 |
ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 52 |
ว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 54 |
รายงานผลการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 51 |
รายงานผลการดำเนินงาน ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 101 |
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 117 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1