องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file รายงานผลการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 61 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1