ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดนม ยูเอชที (รสจืด) ขนาด ๒๐๐ ซีซี ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๑๖,๒๙๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง