ชื่อเรื่อง : จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว จำนวน ๒๑ คน งวดเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง