ชื่อเรื่อง : ซื้อผ้าม่านหน้าต่าง ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๓๐ เมตร จำนวน ๑๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง