ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องประกอบพิธียกเสาเอก เสาโท ก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง