ชื่อเรื่อง : จ้างจัดเตรียมเครื่องบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง